Anasayfa Hakkımızda Üretim Ürünler Galeri Bağlama Yapımı İletişim
Hakkımızda

Bağlama, köken olarak çok eskilere gitmesine ve Anadolu coğrafyasının temel çalgısı olmasına karşın, yeterince bilinmemektedir. Sahip olunan bilgiler, çoğunlukla kulaktan kulağa yayılan, içinde birtakım gerçekleri barındırmakla birlikte, yanlışları da barındıran subjektif bilgiler olmuştur. Kaldı ki, bu doğrular da bölgeden bölgeye değişmektedir.
Yorum Müzik olarak biz, bağlama ailesi sazlarını üretirken, öncelikle Yorum Müzikle yolları kesişmiş olanların bağlama ailesi hakkında doğru bilgilenmeleri için çaba göstermekteyiz. Bu çabayı hem toplumsal bir sorumluluk, hem de işimizi en iyi şekilde yapmanın bir ön şartı olarak görüyoruz.

“Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.”

Bağlama yapımının iki temel yolu olduğunu düşünüyoruz:
Birincisi, tamamen fiziksel özelliklere bağlı olan, doğrudan ölçülendirilebilen yönüdür.
Fiziksel görünüm : Bağlamanın görsel işçiliği diye ifade ettiğimiz, kullanıcının özel isteklerini de kapsayan tamamen görüntüye yönelik çalışmalardır. Bağlama yapımında en yoğun işçilikler bu aşamada olmasına karşın, en kolay olan çalışmalardır. Çünkü görsel istekler tanımlanabilir değerlerdir. Metrik olarak ya da  renk olarak açıkça ifade edilebilir olduğundan hayata geçirilişi de kolaydır.
Büyüklük :  bağlamanın büyüklüğü, kullanıcının keyfiyetinden bağımsız olarak, bağlamaya çekilmek istenen akort ile ilgilidir. Dolayısıyla çekilmek istenen akorda karşılık gelecek büyüklüğün esas alınması kaçınılmazdır. Bu çalışmalar da, bilgi paylaşımıyla kolayca aşılabilecek küçük zorluklar içerir. Buna rağmen değerler belli olduğundan bağlama yapımının kolay tarafıdır.

Bağlama yapımının ikinci yönü ise, ölçülendirilemeyen ve kullanıcıdan kullanıcıya
farklılıklar arz eden yönüdür.
Çalgının ses özelliklerinin dinleyicide uyandırdığı olumlu ya da olumsuz duygular, o
Anlatımı itibariyle çok kolay gibi görünen bu yön, bağlama yapımının en uğraştırıcı ve yorucu yönüdür.
Kullanıcının ne aradığını bilir durumda olması ve bunu doğru olarak ifade edebilmesi yapımcının işini oldukça kolaylaştırır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en geçerli yöntem, eldeki bağlamaların denenmesi suretiyle, kullanıcının beğeneceği bir bağlamayı tespit etmesinin sağlanmasıdır.
Yorum müzik olarak biz, kurulduğumuz günden bu yana, kaliteli ve garantili bağlamalar yapmak üzere çalışıyoruz.
Bağlama ailesi sazlarını, beğendirmek şartı ile yaparken, müşteri memnuniyeti, temel ilkemiz olmuştur.
Yukarıdaki sözden hareketle, Yorum Müzik’e uğrayan her bireyle, bağlamaya dair birtakım bilgileri paylaşarak ne aradığını bilir hale gelmelerine katkı koymaya çalışıyoruz.
Biliyoruz ki, bağlama kullanıcıları bilinçlendikçe, kalitesiz bağlama üreticilerinin hareket alanları daralır.